Privacy Statement van Vrieswijk BHV

Bolsward, september 2018

Privacy statement van Vrieswijk BHV

Vrieswijk BHV neemt uw privacy zeer serieus en zal uw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Deze privacy statement beschrijft hoe wij omgaan met uw gegevens.

Ook kunt u lezen wat uw rechten zijn als het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact op nemen met ons via yde@vrieswijkbhv.nl

Vrieswijk BHV is een eenmanszaak en is gevestigd op Rinck Baukesstraat 9  8701 VB Bolsward met KvK nummer: 71026622 . Wij bieden cursussen aan op het gebied van Bedrijfshulpverlening en EHBO.

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Vrieswijk BHV verwerkings- verantwoordelijke.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Wij verstrekken geen gegevens aan partijen buiten de EU.

De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken zijn:

 • dienstverlening
 • klantenbeheer
 • financiële administratie

Voor de dienstverlening, het aanbieden van cursussen, en de jaarlijkse herhalingscursussen; maken wij gebruik van:

 • NAW- gegevens
 • geboortedatum
 • e-mailadres
 • telefoonnummer

Voor het klantenbeheer maken wij gebruik van:

 • NAW-gegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer

Wij bewaren de gegevens gedurende de dienstverlening, tot een halfjaar nadat u geen gebruik meer maakt van onze diensten.

Voor de financiële dienstverlening maken wij gebruik van:

 • NAW-gegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer

Wij bewaren deze gegevens zolang de wet dit voorschrijft.

Bovenstaande gegevens hebben wij in bezit omdat u deze gegevens aan ons verstrekt hebt

Voor de beveiliging maken wij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen.

U heeft recht op inzage, wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. De door u gewenste wijzigingen zullen wij zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken, doorvoeren.

 

Vrieswijk BHV