Aanvraag RI&E

Heeft u personeel in dienst?

Dan moet u een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben. U bent verplicht om ervoor te zorgen dat uw werknemers veilig en gezond kunnen werken. Als u een RI&E opstelt, weet u welke risico’s er in uw bedrijf zijn. U kunt zo gezondheidsproblemen en ongelukken in uw bedrijf zo veel mogelijk voorkomen. U gebruikt de RI&E als uitgangspunt voor uw arbobeleid.

RI&E

Wat is een RI&E?

In een RI&E staat:
• welke arbeidsrisico’s er zijn voor uw personeel en uw onderneming;
• welke maatregelen u al heeft genomen om schade aan de gezondheid van u en uw werknemers te voorkomen;
• welke maatregelen u gaat nemen (plan van aanpak).

De RI&E is een algemeen onderzoek naar de gevaren en risico’s. Uit deze risicobeoordeling kan blijken dat er meer onderzoek nodig is. Bijvoorbeeld naar of het geluid op het werk voor gehoorbeschadiging zorgt. Of dat trillingen van apparaten voor gezondheidsklachten zorgen. Uw werknemers moeten de RI&E kunnen inzien.

U heeft een onderneming met meer dan 25 werknemers
Een preventiemedewerker moet u helpen bij opstellen en uitvoeren van de RI&E en het plan van aanpak. Een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige moet daarna uw RI&E controleren.

U heeft een onderneming met maximaal 25 werknemers
U kunt een erkend RI&E-instrument gebruiken dat uw brancheorganisatie heeft ontwikkeld. Dan hoeft u de RI&E niet door een arbodienst of arbodeskundige te laten beoordelen.

Aanvragen RI&E

Neem via deze link contact met ons op voor meer informatie. Onze adviseurs staan voor u klaar.