RI&E – Noodplannen

Meer informatie over RI&E en Noodplannen

RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) en Noodplannen zijn in veel gevallen verplicht. Vanaf 1 januari 1994 schrijft de Arbowet (artikel 5) voor dat werkgevers
(uitgezonderd ZZP-ers) deze moeten laten uitvoeren.

Bent u RI&E plichtig? Waarschijnlijk wel..

Heeft u personeel in dienst? ( dit geldt ook voor: uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers en inhuurkrachten) dan bent u wettelijk verplicht een RI&E uit te laten voeren.

Vrieswijk BHV helpt u volledig

Middels een laagdrempelige, betaalbaar en deskundig advies helpen wij u graag om te voldoen aan alle wettelijke eisen.

U onderneemt, wij ontzorgen

RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie)

Vanuit de RI&E formuleren wij een plan van aanpak en maken we de basis voor uw arbobeleid. De risico’s die naar voren komen, kunnen we dan samenvatten en uitwerken naar een bedrijfsnoodplan

Neem contact met ons op, onze veiligheidskundigen staan voor u klaar