Ontruimingsoefeningen

Meer informatie over ontruimingsoefeningen

Als het nu gaat om het organiseren, begeleiden en/of ondersteunen wij helpen uw BHV organisatie bij ontruimingsoefeningen.

Is een ontruimingsoefening verplicht?

De Arbowet laat ons weten dat een werkgever verplicht is om maatregelen te treffen bijvoorbeeld bij een ongeval of een calamiteit.

Stel je nu voor dat een brandalarm afgaat en uw collega’s en bezoekers lopen verward door elkaar op zoek naar de dichtstbijzijnde uitgang. Ook kan rookontwikkeling het zicht belemmeren. Er kan paniek ontstaan en het gaat er niet allemaal netjes aan toe bij de nooduitgang.

Het is daarom enorm belangrijk dat de medewerkers van uw bedrijf weten wat te doen en hoe te handelen bij een ontruiming

Regelmatig oefenen

Regelmatig een ontruiming van het gebouw oefenen is belangrijk!

Daarentegen is de wetgever hier niet heel precies over en dat maakt dit onderwerp soms onderbelicht

Vaak zijn de risico’s en bedrijfsspecifieke factoren die aanwezig zijn in elk bedrijf een beter maatstaf hiervoor.

Bijvoorbeeld kan in een RI&e worden opgenomen hoe vaak er geoefend dient te worden. Een RI&e (Risico Inventarisatie & Evaluatie) en een ontruimingsplan zijn voor veel organisaties en bedrijven verplicht. Laat je daarom gerust informeren door Vrieswijk BHV over dit onderwerp.

Ook kan de BHV-organisatie in een bedrijf vaak zelf heel goed aangeven hoe vaak er geoefend moet worden. Onder andere het NiBHV adviseert om elk jaar minimaal 1 keer een ontruimingsoefening te organiseren.

Ontruimingsoefeningen

De instructeurs van Vrieswijk BHV kunnen u daarbij helpen

  • Voorbereiding
  • Uitvoering en/of begeleiding
  • Evaluatie en borging

Meer informatie? Of direct contact met onze adviseurs?

Neem hier contact op voor meer informatie