Oefenen & Advies

Riskante situaties zitten soms in een klein hoekje. Er zijn mensen die te maken hebben met gevaarlijke stoffen, een hoge werkdruk of agressiviteit op de werkvloer. Wat zijn de risico's in jouw bedrijf en hoe ga je daarmee om?

Van RI&E rapport tot bedrijfsnoodplan

Wij helpen je graag de risico's te inventariseren en evalueren. Met een RI&E maken we de basis voor jouw arbobeleid. De (rest-)risico's die in het RI&E rapport naar voren komen, vatten we samen en werken we uit in een bedrijfsnoodplan.

Om je voor te bereiden op de risico's die tijdens de RI&E naar voren komen, bieden we verschillende trainingen aan: van ontruimingsoefeningen tot BHV communicatietraining.

Bedrijfsnoodplan

Het draaiboek voor veiligheid

Meer informatie

BHV Communicatie

Trainingen & Advies voor de BHV'ers

Meer informatie

Scenario-oefeningen

Specifieke situaties onder controle

Meer informatie

RI&E rapport

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Meer informatie

Verplicht voor iedere ondernemer met personeel

Heb je werknemers in dienst? Dan ben je verplicht een RI&E uit te laten voeren. Met een compleet RI&E rapport en bedrijfsnoodplan afgestemd op jouw bedrijfsvoering voldoe je aan de verplichtingen van de Arbowet.