Communicatie middelen & oefeningen

Meer informatie over communicatie-middelen & oefeningen

Duidelijke communicatie binnen de BHV-organisatie tijdens een calamiteit kan van levensbelang zijn.

In minder dan drie minuten tijd kan een beginnend brandje een uitslaande brand worden. Bij een hartstilstand kunnen al na vier minuten hersencellen onherstelbaar beschadigen. En binnen vijf minuten kan een slagaderlijke bloeding fataal zijn. Kortom effectieve hulpverlening is vaak een kwestie van minuten. Daarentegen gebeuren er toch dagelijks incidenten in bedrijven, doordat die hulpverlening te laat op gang komt.

Niettemin is communicatie een standaard én belangrijk onderdeel van de BHV-opleiding en –training. Een efficiënt communicatieplatform is essentieel wil een BHV’er adequaat kunnen handelen. Een goed werkend communicatieplatform is daarom onmisbaar: één nummer voor een melding voor alle locaties, één punt waar de melding binnenkomt en ook direct wordt doorgegeven aan de BHV’ers. Alleen dán kan een effectieve BHV-inzet op gang komen. En kan in veel situaties erger worden voorkomen

Vaak zijn er al communicatiemiddelen in gebruik tijdens de normale werkzaamheden. Daarentegen zijn deze middelen niet altijd toereikend wanneer er gecommuniceerd moet worden met meerdere mensen tegelijkertijd. Door middel van de juiste keuze van materiaal en een juiste training van het gebruik hiervan, staat uw BHV organisatie goed met elkaar in contact tijdens een calamiteit.

Communicatie

Mogelijkheden om te communiceren

Voor de communicatie tussen BHV-ers, de ploegleider en externe hulpdiensten zijn er verschillende mogelijkheden op de markt.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Portofoons
  • Dect telefoons
  • Pagers/ piepers
  • Specifieke apps voor smartphones

Advies & trainingen

Vrieswijk BHV kan uw organisatie adviseren over het maken van de juiste keuze van welk communicatiemiddel geschikt is voor uw organisatie en werkomgeving

Daarnaast trainen wij uw BHV organisatie graag in het juiste gebruik van deze middelen tijdens praktijk-gerichte oefeningen binnen uw bedrijf

Neem gerust contact op met Vrieswijk BHV voor een passend advies